5V PTS ja Kunnossapitotarveselvitys

Jotta taloyhtiö ja sen huoneistot pysyvät kunnossa, tarvitaan niiden kunnon säännöllistä seurantaa ja arviointia. Taloyhtiön hallitus laatii vuotuista yhtiökokousta varten esitettäväksi asunto-osakeyhtiölain vaatiman kunnossapitotarveselvityksen. Selvityksestä käy ilmi sellaiset huolto- ja korjaustoimenpiteet, joilla oletetaan olevan vaikutusta taloyhtiön vastikkeisiin.

PTS eli pitkän täihtäimen kunnossapitoselvitys taas kattaa tietoja siitä, minkälaisia korjaustöitä taloyhtiössä on odotettavissa vähintään seuraavan viiden vuoden ajalle, esim. mahdolliset tulevat putkiremonti ja piha-alueiden kunnostukset.

Ennakoimalla tulevia muutostöitä, ehditään löytää yhtiölle kustannustehokkaimmat ratkaisut ja säästämään näin rahaa. Kunnossapitoselvityksen tärkeimpiä tehtäviä onkin suojata taloyhtiötä kalliilta ja epämiellyttäviltä yllätyksiltä.