Osakas ja Vuokralainen

Taloyhtiössä asuu yleensä osakkaita ja vuokralaisia.

 

 • Osakkaat omistavat oman asuntonsa ja maksavat taloyhtiölle yhtiövastiketta. Osakas voi myös vuokrata asuntoaan.

 

 • Vuokralainen asuu taloyhtiön tai taloyhtiön osakkaan asunnossa vuokralla eli asukkaana. Vuokralainen maksaa asunnon omistajalle, joka kuukausi sovitun summan vuokraa.

 

osakas ja vuokralainen

 

Osakas

Taloyhtiön osakas omistaa taloyhtiöstä asunnon/asuntoja. Hän asuu joko itse asunnossaan tai vuokraa sitä muille. Osakas voi vapaasti remontoida asuntoaan mutta remonteista pitää ilmoittaa taloyhtiölle ja muille asukkaille etukäteen ja kirjallisesti.

 

Osakas saa osallistua yhtiökokouksiin ja hän pääsee vaikuttamaan taloyhtiön asioihin. Osakkaat maksavat taloyhtiölle yhtiövastiketta, joka kerätään taloyhtiön menojen kattamiseksi. Yhtiövastikkeen suuruudesta päättää yhtiökokous. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta rahoitusvastikkeesta. Hoitovastike kattaa taloyhtiön ylläpitokustannukset ja rahoitusvastikkeella maksetaan taloyhtiön lainan lyhennyksiä ja korkoja. Yleensä osakkaille annetaan mahdollisuus maksaa oma osuutensa lainasta kertamaksulla. Osakkaan pitää maksaa yhtiövastiketta taloyhtiölle, vaikka hän ei itse asuisikaan asunnossaan.

 

Yhtiökokouksessa tehdyllä päätöksellä voidaan kerätä korjausvastiketta tuleviin remontteihin. Taloyhtiö voi myös periä käyttökorvauksia esimerkiksi maksua autopaikasta, – saunasta, – vedestä ja – sähköstä. Osakkaan pitää ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle, jos havaitsee jonkun vian asunnossaan mikä on taloyhtiön vastuulla.

 

Seppo muistuttaa, että osakas ei saa tehdä muutostöitä oman huoneistonsa ulkopuolella.

 

Vuokralainen ja vuokranantaja

Vuokralaisen kannattaa kiinnittää asunnon esittelyssä huomiota asunnon kuntoon ja vuokran määrään. Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Yleensä vuokralainen maksaa vuokranantajalle takuuvuokran, jonka hän saa takaisin vuokrasuhteen päättyessä, jos asunto oli hyvässä kunnossa. Myös vuokranantajan täytyy pitää huolta, että vuokratessaan asuntoa sen täytyy olla siisti.

 

Asunto lasketaan yleensä hyväkuntoiseksi ja vuokralainen saa rahansa takaisin jos asunnossa on tapahtunut vain normaalia kulumista ja loppusiivous on suoritettu hyvin. Vuokranantaja vastaa aina normaalista kulumisesta mutta, jos vuokralainen on aiheuttanut vahinkoa, jota ei voida laskea normaaliksi kulumiseksi, on hän siitä vastuussa ja korvausvelvollinen.

 

Seppo muistuttaa, että vuokrasopimuksen pitää olla aina kirjallinen.

 

Vuokranantaja:

 

 • Vuokra-asunnoista voit ilmoittaa erilaisilla nettisivuistoilla tai lehdessä. Joiltakin sivustoilta saa tarvittavat asiakirjapohjat esimerkiksi: vuokrasopimuksen, vuokrankorotusilmoituksen, irtisanomisilmoituksen ja asunnon- alku ja lopputarkastuksen.

 

 • Vuokranantajan kannattaa soittaa vuokralaisen mahdolliselle entiselle vuokranantajalle ja kysellä mielipiteitä kyseisestä vuokralaisesta.

 

 • Tarkista vuokralaisehdokkaan luottotiedot ja vaadi häntä hankkimaan asuntoon kotivakuutus.

 

 • Älä anna uudelle asukkaalle avaimia asuntoon ennen kuin vakuus on maksettu.

 

 • Vuokranantajan pitää ilmoittaa aina vierailustaan asunnossa tai mahdollisista remonteista vuokralaiselleen.

 

 

Vuokralainen

 

 • Vuokralaisen päätehtävä on maksaa vuokraa vuokranantajalle.

 

 • Vuokralainen maksaa yleensä takuuvuokran ennen kuin muuttaa asuntoon.

 

 • Vuokralaisen on pidettävä asunnosta hyvää huolta eikä aiheuttaa sinne vahinkoja.

 

 • Vuokralainen on myös vastuussa asunnossa olevista vieraista ja heidän tekemisistään.

 

 • Vuokralainen ei saa käyttäytyä häiritseväsi asunnossaan tai hän voi saada sieltä häädön.