Palvelukuvaus

Isännöinnin vuosikello

Vuosikello auttaa ja ohjaa tekemään asiat oikein taloyhtiössä. Toiminta selkeytyy eikä ole vain yhden ihmisen takana.

Vuosikello sisältää toistuvat tehtävät ja ajankohdat, jolloin ne pitää hoitaa. Vuosikellossa on valmiina pakollisia tehtäviä liittyen tilinpäätöksen valmisteluun, hallituksen kokoukseen ja yhtiökokoukseen. Lisäksi vuosikellosta löytyy lista vapaaehtoisia taloyhtiön huoltoon liittyviä tehtäviä, joita voit valita taloyhtiön tarpeiden mukaan. Voit myös lisätä vuosikelloon uusia tehtäviä.

Järjestelmä muistuttaa omaisännöitsijää sähköpostitse vuosikellon tapahtumista, jolloin voit elää huolettomasti murehtimatta ”mitä on jäänyt tekemättä”.

Tehdyt tapahtumat voi kuitata tehdyiksi ja jättää niihin kommentit tulevaisuutta varten joko itselle, muille asukkaille tai seuraavalle omaisännöitsijälle.

Osakkailla ja asukkailla katseluoikeus

Jokaisella asukkaalla on katseluoikeus taloyhtiön asioihin. Palvelu lisää taloyhtiösi avoimuutta.

OmaSeppo.fi -verkkotyökalun yksi keskeinen tavoite on, että omaisännöitsijän tekemä arvokas työ on näkyvää osakkaille ja asukkaille. Isännöintiliiton tutkimuksen mukaan suomalaisissa taloyhtiöissä on kaksi suurta ongelmaa: tieto ei kulje ja asukkaat kokevat, ettei heitä kohdella tasapuolisesti. Vain puolet tutkimukseen vastanneista asukkaista koki, että heidän oman taloyhtiönsä hallitus on pystynyt edustamaan kaikkia osakkaita tasapuolisesti.

Lähde: Uusi Suomi

OmaSepossa kaikilla asukkailla ja osakkailla voi haluttaessa olla katselusoikeus taloyhtiön tapahtumiin. Pelkällä kirjautumisella asukas näkee viimeaikaiset tapahtumat ja tulossa olevat tehtävät. Mikäli tehtäviä halutaan jakaa, on toisellekin osakkaalle mahdollistaa antaa käyttöoikeus sekä mahdollisuus suorittaa tehtäviä sekä kuitatata ne valmiiksi ja kommentoida niitä.

Pöytäkirjat

Saat palvelusta valmiit pöytäkirjapohjat taloyhtiön tarpeisiin. Voit tehdä pöytäkirjat niin hallituksen kokouksista kuin yhtiökokouksistakin. Valmiit pöytäkirjat tallentuvat palveluun.

Neuvontapalvelu

Ammatti-isännöitsijät ja kiinteistösihteerit auttavat sinua taloyhtiön asioissa.

Omaisännöitsijä kohtaa ajoittain hankalia tehtäviä tai kysymyksiä, jotka vaativat yleensä lakien tai isännöinnin toimintamallien tuntemusta. Näissä kysymyksissä mikään järjestelmä tai edes Google ei korvaa kokenutta asiantuntijaa. Tällaisissa tilanteissa kiinteistösihteerimme on aina omaisännöitsijän käytettävissä. Tarvittaessa avuksi saapuu myös kokenut isännöitsijä!

Henkilökohtaisina palveluina voidaan tarjota muun muassa:

  • Yhtiön hallinnollinen yleistarkastus
  • Toiminnantarkastus
  • Yhtiökokouksen valmistelu, laskelmien tarkastus, pöytäkirjat
  • Asiantuntijan puhelinneuvonta €/min
  • Asiantuntijan lausunto
  • Viisivuotissuunnitelma
  • Pelastussuunnitelma
  • Vastikeperintä ja huoneiston haltuunotto
  • Asunto-osakeyhtiölain asiantuntijapalvelu

Kirjanpito ja talousarvio

Kun taloyhtiön tiedot ovat hyvässä järjestyksessä, kirjanpidon ulkoistus on erityisen helppoa ja kustannustehokasta.

Useissa pienissä taloyhtiöissä tuskaillaan itse kirjanpidon kanssa tai tuska kohdistuu kirjanpitoon liittyvän laskun suuruuteen. Kirjanpito on huomattavasti nopeampaa sen ammattilaiselle kuin omaisännöitsijälle, joka joutuu painimaan asian parissa vain kerran vuodessa. Toisaalta kirjanpidon kustannukset syntyvät usein dokumentaation sekavuudesta ja asioiden selvittelystä.

Voit tilata kirjanpidon taloyhtiöllesi OmaSeppo.fi -palvelusta. OmaSeppo.fi -verkkotyökalusta saat selkeät ohjeet kirjanpidon dokumenttien järjestämiseen ja toimittamiseen.

Toiminnantarkastus / tilintarkastus

Pienen taloyhtiön tilintarkastusta kutsutaan toiminnantarkastukseksi. Asiantuntija käy läpi valmistuneen vuoden, pöytäkirjat ja kirjanpidon.

Toiminnantarkastus jää monella pienellä taloyhtiöllä väliin. Se kuitenkin lisää taloyhtiöiden asioiden läpinäkyvyyttä ja osoittaa omaisännöitsijän hoitaneen taloudelliset velvoitteet kuten pitää.

Toiminnantarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen. Toiminnantarkastuksen voit tilata helposti suoraan OmaSepolta!

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus

Toiminnantarkastuksessa tarkastetaan, että kirjanpidosta ilmenevät tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhtiölle ja, että ne on kirjattu kattavasti ja oikein. Lisäksi tarkastetaan, että tuotot, kulut, varat, oma pääoma, velat ja yhtiön antamat vakuudet ilmenevät tilinpäätöksestä. Jaksotuksien ja kohdennuksien täytyy myös olla olennaisilta osin oikein tilinpäätöksessä.

Hallinnon tarkastus

Toiminnantarkastaja tarkastaa, että vuosikellon mukaiset lakisääteiset ja sopimusperusteiset velvoitteet, taloushallinto ja hallintomapin hallinta on hoidettu hyväksyttävällä tavalla. Johdon palkkioiden ja etuuksien on oltava yhtiökokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia. Toiminnantarkastaja tarkastaa myös, että tilojen käyttöoikeuksissa ja kunnossapitotöissä on noudatettu yhdenvertaisuusperiaatetta.